Pozwolenie na broń w naszym kraju

Wykonaj niezbędne badania
Posługiwanie się bronią palną i gazową wymaga odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Pozwolenie na broń wydaje komendant wojewódzki policji w wyniku przeszkolenia i egzaminu państwowego. Ponieważ autorka tego tekstu posiada licencję na wszystkie rodzaje broni dostępnej w Polsce, ma możliwość jasno i jednoznacznie zagwarantować, że Słupskie badania nad bronią to właściwie mały kufel w porównaniu z tym, co trzeba wiedzieć. Takie testy sprawdzają wszystko, od zdrowia po zdrowie psychiczne.

Stażysta preferujący pozwolenie musi wykazać się wysokim poziomem rozwoju społecznego i empatii. Chodzi o to, że broń, która wpada mu w ręce, nie jest przypadkowo używana w chwili zdenerwowania czy strachu. Doświadczony psycholog ocenia odporność na stres i motywy, którymi kieruje się osoba starająca się o pozwolenie na broń. 

Badania nad bronią palną i gazową w Słupsku składają się z szeregu różnorodnych testów, od tekstów służb specjalnych po rodzaj wielokrotnej selekcji dokonywanej przez policję, po bezpośrednią rozmowę z psychologiem. Następnie wykonywane są badania słuchu i wzroku, lekarz bada koordynację ruchową, kandydat musi wypełnić specjalny formularz dotyczący przebytych chorób, operacji, czasów leczenia i rekonwalescencji. Badania kierowców w Słupsku to nic w porównaniu z tym. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii całej społeczności medycznej można otrzymać pierwszego Glocka lub Glauberita. Wcześniej nie było takiej możliwości.

Może Ci się również spodoba