Czy możliwy jest zwrot kosztów za przyłącze gazowe?

Instalacja gazowa w domu jest sporym ułatwieniem. Jednak jej zamontowanie wymaga czasu i wypełnienia pewnych formalności. Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do rejonowego zakładu gazowniczego. Dodatkowo można liczyć na zwrot kosztów za przyłącze gazowe. Jak jednak przebiega cały proces? I jak powinniśmy się do niego przygotować? O tym opowiemy w tym artykule.

Projektowanie przyłącza gazowego

Jest to pierwszy krok, jaki należy wykonać. Jednak do tego konieczny jest specjalista posiadający uprawnienia do projektowania instalacji gazowych zewnętrznych i wewnętrznych. Można skorzystać z pomocy konkretnej firmy lub zwrócić się o pomoc do gazowni. Przydzielą nam osobę, której projekt zostanie bez problemu zatwierdzony. Pamiętajmy, że koszt przeglądu, a także wykonanie projektu wynosi nawet 1,5 tys. zł.

Jakie dokumenty są konieczne?

Przede wszystkim należy zadbać o wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. Dzięki niemu uzyskamy informacje, czy konieczna jest rozbudowa gazociągu, czy może wystarczy jedynie budowa przyłącza gazowego. Otrzymamy także kosztorys całej inwestycji.

Jeśli najbliższa sieć gazowa znajduje się kilkaset metrów od budynku, konieczna będzie rozbudowa gazociągu, a koszty leżą po stronie właściciela domu. Jedynie w przypadku gdy do sieci ma się podłączyć więcej niż jedno gospodarstwo domowe, można liczyć na negocjacje i możliwość rozbudowy instalacji na koszt dostawcy gazu.

Na chwilę obecną Polska Spółka Gazownictwa pozwala na złożenie wniosku online. Jest to szybsza forma, z której korzysta coraz więcej osób. Dodatkowo można zdecydować się na informowanie o postępach prac za pomocą adresu e-mail lub SMS-ów.

Na portalu możliwe jest otrzymanie niezbędnych dokumentów i faktur, a także złożenie wniosków o: zawarcie umowy o przyłączenie, określenie warunków do przyłączenia oraz określenie możliwości przyłączenia.

Cena i zwrot kosztów za przyłącze gazowe

W dużej mierze cena zależy od samego dostawcy. Wpływa na nią miejsce zamieszkania, odległość od najbliższego gazociągu oraz moc przyłącza. Dodatkowo jednak można liczyć na zwrot kosztów za przyłącze gazowe. Jednak nie zdarza się w każdej sytuacji.

Kiedy jest możliwy zwrot kosztów za przyłącze gazowe?

Nie w każdej sytuacji można liczyć na zwrot kosztów za przyłącze gazowe od zakładu gazowniczego. Na początek trzeba wyrazić pisemną prośbę, podać swoje dane osobiste (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, PESEL), określić, o jaki lokal chodzi (ulica, numer domu), dołączyć umowę z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji, umowę o przyłączenie do sieci gazowej, dowody wpłaty opłaty przyłączeniowej lub dowód przelewu, fakturę VAT, a także inne umowy. Na koniec można dopisać także uwagi. Ważny jest także własnoręczny, czytelny podpis. Najczęściej takie zwroty otrzymuje się w przypadku, gdy do sieci podłącza się więcej niż jedno gospodarstwo domowe. W innej sytuacji nie jest to niemożliwe, ale zdarza się to zdecydowanie rzadziej.

Może Ci się również spodoba