Zbigniew Kiełb

Zbigniew Kiełb urodził się w 1980 r. w Puławach. Historyk, archiwista, numizmatyk. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badacz dziejów Puław, ziemi puławskiej oraz mennictwa polskiego epoki średniowiecza i czasów nowożytnych.

Pomysłodawca i współorganizator wystaw historycznych, Zaduszek Historycznych, akcji „Zapal pamięć”, uroczystości patriotycznych, pamiątkowych tablic. Autor książek: „Zarys historii 2. Pułku Saperów Kaniowskich”, „Między dwoma brzegami… O historii mostów puławskich w latach 1792–2008”, „Przerwane życiorysy… Listy katyńskie osób związanych z Puławami i powiatem puławskim oraz Dęblinem do roku 1939”, „Puławy ponad czasem”, „Herby urzędników polskich i litewskich na monetach oraz liczmanach emitowanych w latach 1479–1707”. Współautor albumów: „Nowa Aleksandria – Puławy. Ocalić od zapomnienia”, „Powiat puławski dawniej i dziś” – Książki Roku 2012 nagrodzonej Wawrzynem Pawła Konrada. Redaktor czasopisma „Studia Puławskie”. Do 2015 r. opublikował 118 artykułów o tematyce historycznej.

W uznaniu zasług dla zachowania narodowego dziedzictwa i popularyzowania wiedzy o polskich dziejach został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, złotym i srebrnym medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymał także: Medal Uznania Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, medal pamiątkowy 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów (dwukrotnie), nagrodę roczną prezydenta miasta Puławy za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (trzykrotnie) i starosty Powiatu Puławskiego za działalność na rzecz kultury, statuetkę Ikara od Biblioteki Miejskiej w Puławach oraz tytuł Człowiek Roku Puław i powiatu puławskiego 2013.

Kontakt: zbigniew.kielb@domchemika.pl

Zbigniew Kiełb
fot. Bartłomiej Czech