Zasób Archiwalny

Na zasób archiwalny Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach składają się cząstkowe materiały będące spuścizną po istniejącym przed laty Miejskim Archiwum Historycznym, którym opiekowali się harcerze zrzeszeni w szczepie im. Młodej Gwardii należącym do Związku Harcerstwa Polskiego, działający pod opieką Ryszarda Towalskiego, a także archiwalia pozyskane współcześnie od różnych darczyńców. Cały zasób archiwalny składa się m.in. z:

  • fotografii (negatywy, pozytywy, wglądówki)
  • prasy (gazety lokalne, wycinki prasowe z gazet regionalnych i ogólnopolskich)
  • dokumentacji aktowej (pisma urzędowe, dokumenty prywatne)
  • księgozbioru (publikacje naukowe i popularnonaukowe, albumy fotograficzne, roczniki statystyczne)
  • widokówek (pocztówki prezentujące miasto i region)

Aktualnie jedynie część archiwaliów jest zdigitalizowana.

W naszym zasobie archiwalnym nie ma dokumentów będących wytworem działalności Urzędu Miasta Puławy oraz dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.