Zaduszki historyczne

Zaduszki historyczne są wydarzeniem odbywającym się w cyklicznie w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Pierwsza edycja miała miejsce jesienią 2011 r. Wydarzenie jest adresowane do ogółu mieszkańców Puław.

Zaduszki są poświęcone bohaterom walczącym o niepodległość naszej ojczyzny oraz osobom zasłużonym na niwie kultury, sztuki, edukacji i działalności społecznej. Wszystkie te postacie są związane z Puławami i ziemią puławską, a ich szczątki najczęściej spoczywają po dziś dzień na puławskich nekropoliach.

Pomysłodawcą Zaduszek historycznych i koordynatorem wydarzenia jest Zbigniew Kiełb. Pod jego kierunkiem uczniowie z puławskich szkół gimnazjalnych przygotowują biogramy osób. Po opracowaniu biogramu są one prezentowane w listopadzie przez samych autorów podczas artystycznego wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, które wprowadza widzów w odpowiedni nastrój zadumy. Reżyserem tego wydarzenia jest Ryszard Stępień, instruktor teatralny Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Zaduszki odbywają się na sali widowiskowej ośrodka lub w innym budynku zlokalizowanym w przestrzeni miejskiej.

Od 2012 r. Zaduszkom historycznym towarzyszy akcja „Zapal pamięć”. Jej celem jest zbiórka zniczy od widzów zgromadzonych na Zaduszkach oraz wśród młodzieży puławskich szkół.

Edycje:

Zaduszki 2016

data: 6 listopada 2016 r. (niedziela), godz. 18.30
miejsce: I Liceum Ogólnokształcące oraz kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Szósta edycja Zaduszek historycznych i piąta akcja „Zapal pamięć” były poświęcone 36 osobom zasłużonym dla Puław. Patronem tegorocznej edycji był Jan Tyczyński – burmistrz miasta Puławy z lat 1923-1934. Przyczynkiem do zebrania biogramów była przypadająca w 2016 r. 110. rocznica nadania Puławom praw miejskich. Były to zatem osoby reprezentujące różne środowiska, m. in. duchownych, żołnierzy, polityków, samorządowców, naukowców, lekarzy, nauczycieli, dyrektorów, rzemieślników, społeczników, sportowców czy też osoby ze świata sztuki i kultury.
Prezentacji biogramów dokonała sztafeta pokoleń, w skład której wchodzili ich krewni i przyjaciele, uczniowie, dyrektorzy oraz kierownicy placówek oświatowych, medycznych i kulturalnych, politycy i samorządowcy, naukowcy, lekarze, duchowni, społecznicy. Przedstawiciele tych środowisk są w różnorodny sposób związani z naszymi bohaterami, znali ich, uczą się w tej samej szkole, a także pełnią te same lub podobne funkcje społeczno-zawodowe. Podczas finałów Zaduszek zbierane były znicze. Łącznie zebrano ich 2451. Podczas akcji „Zapal pamięć” oczyszczonych zostało również ponad 150 nagrobków na dwóch najstarszych puławskich nekropoliach.

Postacie:

 1. Paweł Koter
 2. Stanisław Eustachiewicz
 3. Władysław Szczypa
 4. płk Artur Górski
 5. Jan Antoni Tyczyński
 6. Stanisław Piotr Minkiewicz
 7. Kazimierz Zagrodzki
 8. Mieczysław Kowalski
 9. kpt. Władysław Kuncewicz
 10. Alojzy Kaczmarczyk
 11. Lucjan Kaznowski
 12. Stanisław Kowalski
 13. Zbigniew Panaś
 14. Włodzimierz Zinkiewicz
 15. Halina Szalkiewiczowa
 16. Anna Renet-Jursz
 17. ks. Zygmunt Adamczewski
 18. Julian Opania
 19. Marian Bernaciak ps. „Orlik”
 20. Ludwik Jaroszek
 21. Stanisław Kosmala
 22. Zygmunt Nowakowski
 23. Mieczysław Kołodziej
 24. Bolesław Antoni Kuźma
 25. płk Anatol Sienkiewicz
 26. Michał Strzemski
 27. Kazimiera Walczak
 28. Zbigniew Kędzierski
 29. Antoni Michalak
 30. Józef Trześniak
 31. Maria Kapturkiewicz-Szewczyk
 32. Jerzy Szczygieł
 33. Helena Mącznik
 34. Mikołaj Spóz

Uczestnicy akcji „Zapal pamięć”:

 1. Przedszkole nr 2
 2. Przedszkole nr 13
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza
 9. Niepubliczne Gimnazjum i I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego
 10. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
 11. ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 12. ZSO nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
 13. Zespół Szkól nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
 14. Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
 15. Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 16. Zespół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta Chmielowskiego
 17. Szkoła Społeczna im. Chrystiana Piotra Aignera
 18. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Puławy
 19. Związek Strzelecki Oddział Lublin
 20. Związek Strzelecki Oddział Puławy im. 15 PP „Wilków”
 21. ZOR RP koło w Puławach im. kpt. Władysława Szczypy
 22. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 23. Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zaduszki 2015

data: 6 listopada 2015 r. (piątek), godz. 16.00 oraz 20 listopada 2015 r. (piątek), godz. 16:30
miejsce: I Liceum Ogólnokształcące oraz kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Piąta edycja Zaduszek historycznych połączonych z akcją „Zapal pamięć” była poświęcona 19 nauczycielom działającym w strukturach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Puławach i na ziemi puławskiej w okresie okupacji niemieckiej. Przyczynkiem do opracowania tej tematyki Zaduszek była przypadająca na 2015 rok 75 rocznica powstania w Puławach tejże właśnie organizacji.

Biogramy przygotowali uczniowie z puławskich szkół:

 • Niepublicznego Gimnazjum przy I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego
 • Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Publicznego Gimnazjum nr 4 w ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Zaduszki odbyły się poza siedzibą POK „Dom Chemika”. Biogramy zostały zaprezentowane przez uczniów w trakcie finału w I Liceum Ogólnokształcącym (6 listopada) oraz przez aktorów Puławskiego Teatru Amatorów i przedstawicieli Duszpasterstwa Nauczycieli Dekanatu Puławskiego na kolejnych Zaduszkach, będących podsumowaniem jubileuszu tej akcji w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (20 listopada).

Postacie:

 1. Stanisława Kamińska
 2. Irena Danuta Baczyńska
 3. Zofia Boska
 4. prof. Włodzimierz Zinkiewicz
 5. Marta Aniela Wolińska
 6. Wacław Broniewicz
 7. Zygmunt Adamczewski
 8. Jan Salwowski
 9. Aleksander Kaczorowski
 10. Franciszek Świgost
 11. Franciszek Pałka
 12. Anna Renet-Jursz
 13. Stanisław Koter
 14. Halina Kędzierska
 15. Jan Pasiak
 16. Stanisław Kosmala
 17. Adam Adamski
 18. Anatol Jamiński
 19. Stanisław Jakubicki

Od 12 października do 6 listopada 2015 r. trwała zbiórka zniczy na terenie szkół oraz w szeregach różnych organizacji. Łącznie zebrano 4198 zniczy, które zapłonęły na zapominanych grobach oraz nagrobkach osób zasłużonych i żołnierzy na puławskich nekropoliach we Włostowicach i przy ul. Piaskowej.

Szkoły i organizacje biorące udział w IV edycji akcji „Zapal pamięć”:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza
 • Niepubliczne Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
 • Zespół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta Chmielowskiego
 • Szkoła Społeczna im. Chrystiana Piotra Aignera
 • Gimnazjum w Cholewiance
 • Związek Strzelecki Odział Puławy im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”
 • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej koło w Puławach im. kpt. Władysława Szczypy
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 • Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zaduszki 2014

data: 7 listopada 2014 r. (piątek), godz. 16.00
miejsce: kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Czwarta edycja Zaduszek historycznych została połączona z akcją „Zapal pamięć”, która w Puławach odbywała się po raz trzeci. Zaduszki były poświęcone 30 puławskim obrońcom utraconej niepodległości, żołnierzom lat 1939-1944. Po raz pierwszy Zaduszki historyczne zostały przeprowadzone poza siedzibą POK „Dom Chemika”.

Biogramy przygotowali uczniowie z puławskich szkół:

 • Niepublicznego Gimnazjum  przy I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego
 • Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
 • Gimnazjum nr 4 im. KEN
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego
 • Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów

Postacie:

 1. gen. Tadeusz Kossakowski
 2. Kazimierz Mizak
 3. Leon Zolech
 4. Tadeusz Czerniewski
 5. Wacław Jan Broniewicz
 6. Zygmunt Wydra
 7. Krystyna Krahelska
 8. Zdzisław Abramek
 9. Bernaciak Orlik
 10. Romuald Bielsk
 11. Władysław Szczypa
 12. Stanisław Kowalski
 13. Franciszek Kotarasiński
 14. Leonard Włodarkiewicz
 15. Jerzy Broniewicz
 16. Mieczysław Mizera
 17. Feliks Bara
 18. Halina Szalkiewiczowa
 19. Jan Dorantt
 20. Julian Opania
 21. Eugeniusz Piątkowski
 22. Zbigniew Kędzierski
 23. Zbigniew Antonowicz
 24. Marian Żebrowski
 25. Stefan Sendecki
 26. Marian Sikora
 27. Piotr Rosowski Reński
 28. Jadwiga Kretes
 29. Zbigniew Panaś
 30. Alojzy Kaczmarczyk

W ramach akcji „Zapal pamięć” od października do początku listopada oraz podczas samych Zaduszek historycznych zebrano łącznie 3240 zniczy. Nowością było to, iż do akcji włączyła się placówka szkolna spoza Puław.

Szkoły i organizacje biorące udział w III edycji akcji „Zapal pamięć”:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników
 • Niepubliczne Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
 • Gimnazjum w Cholewiance
 • Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina\
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Związek Strzelecki Odział Puławy im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”
 • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej koło w Puławach im. kpt. Władysława Szczypy
 • Puławska Filia Lubelskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zebrane znicze zapłonęły w dniu 10 listopada na zapominanych grobach oraz nagrobkach osób zasłużonych i nagrobkach żołnierzy na puławskiej nekropolii we Włostowicach oraz na cmentarzu przy ul. Piaskowej. Podczas całej akcji zebrano 3240 sztuk zniczy.

Zaduszki 2013

data: 9 listopada 2011 r. (sobota), godz. 17.00
miejsce: sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

Zaduszki historyczne w roku 2013 były poświęcone zasłużonym osobom, związanym z Puławami w latach 1732-1991, które spoczywają lub mają swoje miejsce pamięci na cmentarzu włostowickim. Biogramy tych osób przygotowali uczniowie z puławskich szkół gimnazjalnych: Niepublicznego Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów. Prezentację multimedialną opracowała Ilona Zadura.

Postacie:

 1. Dominik Bartoszewicz
 2. Wacław Broniewicz
 3. Henryk Malarski
 4. Paweł Koter
 5. Marek Wacław
 6. Helena Mącznik
 7. Feliks Bara
 8. Stanisław Eustachiewicz
 9. Bohdan Korzeniowski
 10. Stanisław Jakubicki
 11. Feliks Jaroszyński
 12. Karol Kitel
 13. Jadwiga Holak
 14. Helena Domańska
 15. Edward Lenartowicz
 16. Eugeniusz Piątkowski
 17. Halina Kędzierska
 18. Franciszek Korżynek
 19. Franciszek Miłosz
 20. Władysław Dudrewicz
 21. Jan Eliasz Hoffman
 22. Antoni Amborski
 23. Marta Aniela Wolińska
 24. Stanisław Kosmala
 25. Joachim Hempel
 26. Józef Puternicki

Wydarzeniu temu towarzyszyła również po raz drugi akcja „Zapal pamięć”, której celem była zbiórka zniczy. Znicze zbierano od października do początku listopada w kilku puławskich szkołach, a także wśród widzów obecnych na samych Zaduszkach historycznych. Wszystkie zebrane w ten sposób znicze zapłonęły w dniu 10 listopada 2013 r. na zapominanych grobach puławskiej nekropolii we Włostowicach. Łącznie zebrano 1080 sztuk różnych zniczy.

Szkoły biorące udział w II edycji akcji „Zapal pamięć”:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
 • Niepubliczne Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina

Zaduszki 2012

data: 9 listopada 2012 r. (piątek), godz. 18.00
miejsce: sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

Zaduszki były poświęcone 26 bohaterom związanym z Puławami. Były to osoby walczące o niepodległość Polski w latach 1863-1946. Autorami biogramów byli gimnazjaliści i licealiści, którzy ukazali nie tylko losy tych osób, ale także poprzez pryzmat ich sylwetek burzliwe dzieje polskiego narodu. Uczniowie pochodzili ze szkół:

 • Niepublicznego Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego,
 • Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
 • Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina,
 • Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Postacie:

 1. Adam Chmielowski
 2. Leon Frankowski
 3. Maksymilian Gierymski
 4. kpt. Zbigniew Antonowicz
 5. Szczepan Góra
 6. ppłk Stanisław Magnuszewski
 7. Alojzy Kaczmarczyk
 8. Franciszek Kotarasiński
 9. Władysław Szczypa
 10. Feliks Mizera
 11. Leonard Włodarkiewicz
 12. Jan Łomott
 13. Jerzy Broniewicz
 14. Zygmunt Wydra
 15. Stefan Sendecki
 16. Marian Żebrowski
 17. Bolesław Żerek
 18. ppłk Stanisław Kowalski
 19. Zbigniew Panaś
 20. Marian Sikora
 21. Halina Szalkiewiczowa
 22. Włodzimierz Zinkiewicz
 23. gen. Tadeusz Kossakowski
 24. Krystyna Krahelska
 25. Zdzisław Abramek
 26. Marian Bernaciak

Drugiej edycji Zaduszek historycznych towarzyszyła również akcja „Zapal pamięć”, której celem była zbiórka zniczy od widzów przybyłych na Zaduszki historyczne. Zebrano wówczas 130 sztuk zniczy. Wszystkie one zapłonęły 10 listopada na zapominanych grobach puławskiej nekropolii we Włostowicach.

Zaduszki 2011

data: 9 listopada 2011 r. (środa), godz. 18.00
miejsce: sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

Podczas wieczoru zaprezentowane zostały biogramy 42 osób zasłużonych dla miasta Puławy w latach 1918-1989. Wspominane osoby spoczywają lub mają miejsce pamięci na puławskim cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej. Autorami biogramów byli uczniowie z Niepublicznego Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.

Postacie:

 • okres II Rzeczpospolitej (lata 1918-1939):
 1. Władysław Szczypa
 2. Feliks Mizera
 3. Stefania Minkiewiczowa
 4. Franciszek Hryniak
 5. Paweł Garapich
 6. Jan Tyczyński
 7. Ludwik Jaroszek
 8. Władysław Kuncewicz
 • okres II wojny światowej i okupacji (lata 1939-1944):
 1. Zygmunt Wydra
 2. Franciszek Kruk
 3. Józef Jaźwierski
 4. Minkiewicz Stefan Józef
 5. Halina Szalkiewiczowa
 6. Anna Renet-Jursz
 7. ks. Zygmunt Adamczewski
 8. Stanisław Koter
 • okres walki o wolność i niepodległość (lata 1939-1956):
 1. Zbigniew Panaś
 2. Mizera Mieczysław
 3. Leon Zolech
 4. Stefan Sendecki
 5. Jadwiga Bretes
 6. Tadeusz Czerniewski
 7. Buzon Jerzy
 8. Piwowarek Adam
 • pedagodzy:
 1. Kazimiera Dryja
 2. Antoni Dryja
 3. Władysław Salwowski
 4. Stanisław Darewicz
 5. Eugenia Chmielewska
 6. Jan Lechman
 7. Irena Baczyńska
 8. Stanisław Jednacz
 • naukowcy i społecznicy:
 1. Minkiewicz Piotr
 2. Lucjan Kaznowski
 3. Michał Strzemski
 4. Wanda P. Maliszewska
 5. Adam Chojnacki
 6. Franciszek Piotrowski
 7. Antoni Parfianowicz
 8. Edmund Nowicki
 9. Kazimierz W. Zagrodzki
 10. Józef Trześniak

 

Wskaźnik wzrostu ilości zebranych zniczy w ramach akcji „Zapal pamięć”: