Warsztaty dla seniorów

Założeniem warsztatów historycznych dla seniorów jest współpraca z miłośnikami przeszłości Puław. Jej celem jest identyfikacja nierozpoznanych zdjęć z lat 1945-1989 znajdujących się w zasobie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, zbieranie relacji o zachodzących przemianach urbanistycznych i szczególnych wydarzeniach z przeszłości Puław od starszych mieszkańców miasta, a także pozyskiwanie nowych materiałów historycznych do badań nad przeszłością miasta.

Warsztaty rozpoczęły się 12 listopada 2010 r., a prowadzi je Zbigniew Kiełb. Warsztaty przeprowadzane są zupełnie bezpłatnie, nie ma na nie wcześniejszych zapisów. Zajęcia warsztatowe odbywają się we wszystkie miesiące za wyjątkiem okresu czerwiec – wrzesień.

fot. Mariusz Karolak

Zajęcia odbywają się w poniedziałki. Rozpoczynają się o godz. 15:30 i trwają około półtorej godziny. Chętnych seniorów chcących podzielić się swą wiedzą o przeszłości miasta zapraszamy do zaangażowania się w ten projekt.