Pracownia

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach funkcjonuje w strukturach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w Dziale Animacji Społecznej. Natomiast Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1984 roku i podległą Gminie Miasto Puławy.

Pracownia rozpoczęła swoją działalność 1 marca 2007 r. Pomysł utworzenia miejsca, w którym gromadzona i opracowywana byłaby wiedza z zakresu przeszłości miasta, narodził się latem 2006 roku. Inicjatorem jego powstania była Anna Dzierżawska – ówczesna radna Rady Miasta Puławy.

Obecnie Pracownia mieści się w dolnej kondygnacji pawilonu wystawowego, pod Puławską Galerią Sztuki. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło 19 września 2011 r. w obecności władz samorządowych.

logo-pracownia

Pracownia zajmuje się gromadzeniem, pozyskiwaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy historycznej dotyczącej bogatych dziejów Puław, a po części także i okolicznych miejscowości. Celem działania jest dokumentowanie i profesjonalne upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z Puławami.

Podstawowy zasób archiwalny tworzy zespół ocalałych dokumentów i zdjęć po dawnym Miejskim Archiwum Historycznym w Puławach. W Pracowni gromadzone są materiały takie jak: zdjęcia (pozytywy, negatywy), prasa i wycinki prasowe, opracowania książkowe, dokumenty urzędowe, dokumenty piśmiennicze, relacje ustne. Archiwalia są gromadzone i przechowywane zarówno w postaci fizycznej, jak i cyfrowej.

Wszystkie materiały archiwalne, które są przekazywane do zasobów Pracowni przez osoby prywatne, są kopiowane i następnie zwracane darczyńcy. Każdorazowo sporządzana jest umowa udostępnienia materiałów, którą podpisuje z ramienia POK „Dom Chemika” sam dyrektor ośrodka. Z reguły w Pracowni nie są przetrzymywane oryginały dokumentów i zdjęć, niemniej jest możliwość, by zdeponować tutaj archiwalia.

Pozyskiwanie archiwaliów odbywa się różnymi sposobami, głównie jednak poprzez współpracę z innymi instytucjami oraz poprzez kontakt z osobami prywatnymi. Archiwalia opisujemy w możliwie najdokładniejszy sposób. Dokonujemy analizy dokumentów i fotografii, staramy się ustalić granice chronologiczne i zidentyfikować osoby oraz budynki na fotografiach. Archiwalia przechowujemy w specjalnym zamykanym pomieszczeniu zwanym składnicą archiwalną, a także – o ile to możliwe – w postaci elektronicznej na dyskach komputerowych.

Zgromadzone materiały archiwalne są udostępniane zupełnie bezpłatnie do celów edukacyjnych i naukowych oraz dla celów genealogicznych. Wymagane jest tylko złożenie odpowiedniego wniosku. Archiwalne zdjęcia i dokumenty są udostępnianie wyłącznie w postaci plików cyfrowych. Z księgozbioru oraz archiwalnej prasy można korzystać tylko w pomieszczeniu Pracowni. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów zawiera regulamin.

Udostępnione przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta materiały źródłowe powinny być wykorzystane wyłącznie w zakresie i w sposób określony w złożonym wniosku. W przypadku wykorzystania w publikacji musi koniecznie zostać określone ich miejsce pochodzenia. Nie ma możliwości wykonania w Pracowni wydruku czy kserokopii.

Z zasobów Pracowni korzystają uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, miłośnicy historii miasta i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o informacje związane z dziejami Puław. W oparciu o zgromadzone tu materiały archiwalne powstało już kilka prac dyplomowych.

Działalność edukacyjna przejawia się m.in. poprzez organizowane wystawy na terenie ośrodka oraz w plenerze, poprzez warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykłady dla młodzieży szkolnej oraz miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pocztą elektroniczną lub tradycyjną informacji o organizowanych przez Pracownię wystawach i innych przedsięwzięciach proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Pracownia służy również społeczeństwu poprzez upowszechnianie informacji oraz materiałów źródłowych związanych z przeszłością Puław za pośrednictwem Internet oraz angażuje się w działalność naukowo-wydawniczą oraz współorganizację świąt patriotycznych.

Dotychczas Pracownia współpracowała m.in. z następującymi instytucjami:

 • serwis internetowy Dawne Puławy
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Urząd Miasta Puławy
 • I Liceum Ogólnokształcące w Puławach

Aktualnie obsadę etatową Pracowni stanowią dwaj pracownicy:

 • Mariusz Karolak [2007-2011, 2014-2017]
 • Zbigniew Kiełb [2010-…]

Przez pierwsze trzy lata Pracownia funkcjonowała jako jednostka jednoosobowa pod kierunkiem Mariusza Karolaka. W roku 2010 dołączył Zbigniew Kiełb. Zachęcamy do kontaktu:

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach nie jest placówką archiwalną ani muzealną, nie jest też biblioteką. W pewien sposób łączy niektóre funkcje wszystkich tych trzech podmiotów.

Specjalistyczny sprzęt techniczny, który wykorzystujemy w pracy:

 • skaner Mustek Flatbed A3 2400S
 • skaner Mustek ScanExpress A3 USB
 • skaner Epson Perfection V700 Photo
 • aparat fotograficzny Canon EOS 1100D
 • dyktafon Olympus WS-321M
Dokumenty do pobrania: