Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni DziedzictwaEuropejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, której celem jest promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska przystąpiła do tej akcji w 1993 r., a więc jeszcze przed wstąpieniem w struktury Unii Europejskiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny poświęcony zabytkom kultury. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Wydarzenie to odbywa się co roku we wrześniu. Podczas EDD organizatorzy poszczególnych wydarzeń udostępniają bezpłatnie do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

W Polsce EDD stanowią narzędzie wzmacniające społeczną współodpowiedzialność za stan zabytków. Koordynatorem EDD w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.

Główne założenia Europejskich Dni Dziedzictwa:

  • EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów
  • EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne
  • dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny
  • wydarzenia odbywające się w ramach EDD mają różnorodny charakter  (wystawy, koncerty, wykłady, imprezy plenerowe itp)
  • miejsce wydarzenia musi być odpowiednio oznakowane materiałami promocyjnymi

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach włączała się w obchody EDD w Polsce już kilka razy. W latach 2008-2010 przygotowane zostały trzy autorskie wystawy pod nazwą „Puławy – czas i przestrzeń” dotyczące przeszłości miasta. Na wystawach tych pokazane zostały archiwalne fotografie dokumentujące życie mieszkańców miasta oraz architektura Puław. Archiwalnym zdjęciom towarzyszyły współczesne fotografie porównawcze.

W roku 2011 zaprezentowano ekspozycję, na której przywołane zostały najważniejsze dla rozwoju Puław wydarzenia, począwszy od XVI w. aż po współczesność. Z kolei w roku 2015 odbyła się prelekcja poświęcona żydowskiej społeczności Puław, który to temat wpisywał się w ówczesne hasło EDD, czyli „Utracone dziedzictwo”. Wszystkie te wydarzenia przygotowywał Mariusz Karolak i odbywały się w budynku POK „Dom Chemika”.

W roku 2013 r. w POK „Dom Chemika” oraz w 2015 r. w ośrodku kultury w Gołębiu w ramach EDD przeproadzono dwie wystawy przygotowane przez Zbigniewa Kiełba, pierwsza była dedykowana bohaterom puławskich ulic, druga poświęcona puławskiej osadzie pałacowo-parkowej.