Wystawa „Dzieje kolejnictwa w Puławach”

Zapraszamy na pierwszą w tym roku wystawę historyczną przygotowaną przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta. „Dzieje kolejnictwa w Puławach” to wystawa opracowana z okazji 140. rocznicy otwarcia Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Uruchomienie w 1877 roku tej linii kolejowej znacząco wpłynęło na rozwój transportu towarów i osób, ułatwiło proces komunikacji i przyspieszyło rozwój przemysłu.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia ukazujące puławskie przystanki kolejowe i dworce wraz z krótkim rysem historycznym. Uzupełnieniem jest opis odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej od Dęblina do Nałęczowa.

Ekspozycja przygotowana przez Mariusza Karolaka się z 7 plansz i będzie ją można oglądać do 21 kwietnia na holu dolnym Puławskiego Ośrodka Kultury „Domu Chemika”.

Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17 w czwartek 23 marca w sali 131. Otwarciu będzie towarzyszył wykład z prezentacją multimedialną.