Podsumowanie cyklu „Spotkania z historią”

W czwartek 17 listopada w sali konferencyjnej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” odbył się wykład, podczas którego pastor Jarosław Bator przybliżył zebranemu audytorium zarys dziejów protestantyzmu na Ziemi Puławskiej i opowiadał o genezie protestantyzmu. Był to już ostatni wykład z cyklu „Spotkania z historią”. W ramach podsumowania z krótką prezentacją wystąpił koordynator projektu Mariusz Karolak.

Projekt był realizowany w ramach uczczenia obchodów 110. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Wszyscy prelegenci występowali na wykładach jako społecznicy nie pobierając wynagrodzenia.