Formularze zgłoszeniowe na kiermasz i test

Od dziś do czwartku 15 września 2016 r. do godziny 12:00 można zgłaszać akces do przystąpienia jako wystawca w Puławskim Kiermaszu Książki Regionalnej oraz jako uczestnik w Teście Wiedzy Historycznej o Puławach. Karty zgłoszeń należy przesyłać mailowo, faxem, tradycyjnie, ale można również dostarczyć je osobiście. Szczegóły zawarte są w załączonych regulaminach. Osoby niepełnoletnie chcące stanąć w szranki z dorosłymi, by sprawdzić swą wiedzę o przeszłości Puław, muszą dołączyć do karty zgłoszenia odpowiednią deklarację od rodziców / opiekunów prawnych.

Obydwa wydarzenia odbędą się w niedzielne popołudnie 18 września i są organizowane w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasłem tegorocznym jest „Gdzie duch spotyka się z przeszłością: świątynie – arcydzieła – pomniki”. Temat ten ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią, a powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to kampania promująca dziedzictwo, do której Polska przyłączyła się 23 lata temu. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach włączyła się w to przedsięwzięcie po raz pierwszy w 2008 roku.

Patronami medialnymi wydarzeń są Dawne Puławy (www.dawnepulawy.pl) i Wybieram Puławy (www.wybierampulawy.pl).

Test Wiedzy Historycznej o Puławach (godz. 17:00):

Puławski Kiermasz Książki Regionalnej (godz. 13:00 – 19:00):