Konkurs wiedzy i kiermasz książek na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

W niedzielę 18 września zapraszamy do udziału w Teście Wiedzy Historycznej o Puławach. Wydarzenie to ma charakter konkursowy. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o bogatej historii, tradycji, kulturze i współczesności Puław. Jego ideą jest chęć budowania społecznej tożsamości puławian i wzmacnianie poczucia więzi mieszkańców z rodzinnym miastem, a także promowanie samego miasta Puławy. Wydarzenie jest adresowane do osób mieszkających w Puławach, a także do tych spoza Puław, którzy czują się związani z tym miastem poprzez pochodzenie, naukę, pracę lub sentyment.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe oraz niepełnoletnich, którzy mają przynajmniej 16 lat. Test rozpocznie się o godz. 17:00 i zostanie przeprowadzony na sali widowiskowej POK „Dom Chemika”. Osoby zainteresowane przystąpieniem do testu muszą przesłać zgłoszenie najpóźniej do 15 września do godziny 12:00. Ilość miejsc jest ograniczona, natomiast sam test ma formę zamkniętą i składa się z 50 pytań.

Formularze zgłoszeniowe zostaną zamieszczone na stronach www.domchemika.pl i www.archiwum.pulawy.pl w środę 7 września. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia odpowiedniej zgody od rodziców / opiekunów prawnych na udział w tym wydarzeniu (formularz będzie zamieszczony do pobrania również na stronach internetowych).

Na 18 września w godz. 13:00-19:00 na holu dolnym Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” zaplanowany został również Puławski Kiermasz Książki Regionalnej. Liczymy, że pojawią się na nim wystawcy, którzy będą prezentowali swoje wydawnictwa o szeroko rozumianej tematyce regionalnej (historia, turystyka) dotyczącej rejonu Ziemi Puławskiej. Wstęp jest bezpłatny.

Patronat medialny nad tymi wydarzeniami objęli: Dawne Puławy (www.dawnepulawy.pl) i Wybieram Puławy (www.wybierampulawy.pl). Oba wydarzenia odbywają się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Są też elementem mającym uczcić 110. rocznicę nadania praw miejskich Puławom.

edd-2016
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się w 1985 roku, a pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa ustanowione przez Radę Europy odbyły się w 1991 roku. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.