Zostaliśmy beneficjentem programu „Patriotyzm Jutra”

Informujemy, że Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” został beneficjentem programu „Patriotyzm Jutra”. W ramach dofinansowania realizowane będzie przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta działanie edukacyjne pod nazwą „Bitwa o Puławy”.

Projekt rozpocznie się w lipcu bieżącego roku, a jego główna część – Międzyszkolny Turniej Wiedzy Historycznej o Puławach „Bitwa o Puławy” – odbędzie się we wrześniu i październiku. Turniej będzie adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie naszego miasta. Składać się będzie z dwóch etapów: terenowej gry w przestrzeni miejskiej oraz konkursu wiedzy historycznej.

Web

Celem „Bitwy o Puławy” jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród młodzieży znajomości historii Puław. Projekt będzie realizowany w atrakcyjny sposób poprzez wykorzystanie nowoczesnych mobilnych narzędzi multimedialnych oraz aktywność ruchową na świeżym powietrzu.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego operatorem od 2009 roku jest Muzeum Historii Polski. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło prawie 1500 wniosków, z których dofinansowanie otrzymało 159 projektów. Projekt „Bitwa o Puławy” uzyskał 10 lokatę.

patriotyzm-jutra-wyniki