Wykład o dziejach puławskich Żydów

W ramach cyklu „Spotkania z historią” zapraszamy do przybycia w czwartek 18 lutego na godz. 18:00 do Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na wykład Jarosława Batora dotyczący historii puławskich Żydów. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z dziejami mieszkańców wyznania mojżeszowego z Puław i okolic. Spotkanie odbędzie się w sali 131 (konferencyjnej) naszego ośrodka.

Jarosław Bator z wykształcenia jest teologiem. Jest pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Puławach. Pasjonuje go tematyka żydowska, szczególnie w aspekcie przeszłości Puław. W 2011 r. nakładem Towarzystwa Przyjaciół Puław ukazała się jego książka pt. „Zarys historii Żydów puławskich”. W 2012 r. został laureatem odznaczenia „Chroniąc Pamięć”. Jest ono nadawane Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. Jest też inicjatorem Klubu Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Puławach.

spotkania2

W marcu tematyka wielokulturowości dawnych Puław będzie kontynuowana albowiem ksiądz Jarosław Szczur przybliży historię prawosławnych mieszkańców Puław i dzieje tutejszych parafii prawosławnych.

Masz pomysł na temat kolejnego spotkania? Skontaktuj się z koordynatorem cyklu Mariuszem Karolakiem.