Wykład o patronie Puław św. Bracie Albercie

W roku bieżącym przypada 110 rocznica praw miejskich Puławom (Nowej Aleksandrii). Z tej okazji Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań popularno-naukowych pod nazwą „Spotkania z historią”. Tematyka spotkań będzie dotyczyła przeszłości Puław i regionu: historii kultury, sztuki. Spotkania będą odbywały się w każdy przedostatni czwartek każdego miesiąca. Celem cyklu jest popularyzacja historii naszego miasta wśród jego mieszkańców. Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Koordynatorem projektu jest Mariusz Karolak.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 stycznia o godz. 19:15 w sali 131 (konferencyjna) i będzie poświęcone patronowi miasta Puławy. Postać Świętego Brata Alberta przybliży Jacek Prończuk – członek Rady Duszpasterskiej w parafii św. Brata Alberta w Puławach, redaktor gazetki parafialnej „Kromka”.

spotkania

Na kolejnym spotkaniu (18 lutego) społeczność żydowską przedwojennych Puław przybliży zebranym pastor Jarosław Bator.

Chcesz poznać przeszłość Puław? Przyjdź na nasze „Spotkania z historią”! Masz pomysł na kolejny temat? Skontaktuj się z koordynatorem całego cyklu.