Strona Główna

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach funkcjonuje w ramach statutowej działalności Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Powstała w 2007 r. i mieści się w dolnej kondygnacji pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika”.

Pracownia zajmuje się gromadzeniem, pozyskiwaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy historycznej dotyczącej bogatych dziejów Puław, a po części także i okolicznych miejscowości. Jej głównym celem jest dokumentowanie i profesjonalne upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z przeszłością miasta Puławy.

Herb miasta Puławy